O Feel ecoenergy

Fosfa a.s. jako stabilní společnost s dlouholetou tradicí v oblasti chemické výroby vstoupila na trh s elektrickou energií nesoucí značku Feel ecoenergy, která je ohleduplnější k životnímu prostředí ve kterém žijeme. Je důležité podotknout, že disponujeme vlastními zdroji pro výrobu elektrické energie a i proto patříme mezi nejlevnější dodavatele elektrické energie v České republice. Mezi další benefity patří i nejvyšší možné ocenění Certifikátem ,,AAA,, od společnosti ČEKIA, které nás řadí mezi nejstabilnější podniky.

Za prioritu celého projektu poskytování dodávky elektrické energie jsme si určili spokojenost zákazníka. Naše přesvědčení o atraktivnosti našeho produktu Feel ecoenergy pramení ze svědomité přípravy a úsilí zaměstnanců Fosfy, které realizaci celého projektu předcházelo. Tu dosahujeme nejen levnější dodávkou elektřiny a úsporou finančních prostředků, ale taky poskytováním jistoty stabilního partnera, který bude vždy připraven vyslechnout, porozumět a pomoct svým zákazníkům.

Disponujeme vlastními zdroji pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektrické energie a tepla. Podílíme se tak na celosvětové snaze snížit negativní dopad výroby elektřiny na přírodu, či už co nejefektivnějším nakládáním s palivy nebo zaváděním nových zdrojů energie s využitím odpadního tepla. Jak již bylo zmíněno, Fosfa patří mezi dlouholeté stabilní společnosti a to jsme nedávno potvrdili uznávaným certifikátem Top Rating vydaný společností Dun & Bradstreet v kategorii export, které může získat asi 2% českých a slovenských společností.

powered by FOSFA

Fosfa a.s., Feel ecoenergy, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná