Změna Všeobecných obchodních podmínek

 
Vážení zákazníci upozorňujeme vás, že ke dni 1.7.2014 vstupuje v platnost změna Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny(VOPD). V souladu s novým Občanským zákoníkem, jsme upravili znění vybraných částí VOPD, tak aby vyhovovaly nové právní úpravě. Pro větší přehlednost, jsou změny zvýrazněny žlutou barvou.
Změny VOPD
Poučení o právu zákazníka:
V případě, že zákazník se změnou VOPD nesouhlasí, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do dne nabytí účinnosti změny VOPD. Dodávka elektřiny (sdružené  služby dodávky elektřiny) se ode dne účinnosti změny VOPD uskutečňuje v souladu s provedenou změnou VOPD, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě.
 
FEE VOPD ke stažení.
 
 
powered by FOSFA

Fosfa a.s., Feel ecoenergy, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná