Často kladené otázky (FAQ)

Jak se můžu stát Vašim zákazníkem?
Stačí vyplnit smlouvu o dodávce elektřiny a plnou moc k zastupování při změně dodavatele a zaslat nejlépe s kopií posledního vyúčtování na naši adresu.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?
U smlouvy na dobu neurčitou, u stávajícího dodavatele, trvá změna dodavatele obvykle 3 až 4 měsíce, o vše se kompletně a bezplatně postaráme my.   U smlouvy na dobu určitou je lhůta přeregistrace odběrného místa k naší společnosti závislá na výpovědní lhůtě Vašeho předchozího dodavatele.  

Kdo se bude starat o elektroměr pokud změním dodavatele?
Se změnou dodavatele se provozovatel distribuční soustavy (distributor) nemění. Distributor bude i nadále zodpovědný za odečty spotřeby a správu elektroměrů.

Kdo zajišťuje odečty a kdy obdržím vyúčtování?
Po změně dodavatele zajišťuje odečty odběrného místa stále stejný distributor (provozovatel distribuční soustavy), proto se nemění termín odečtu spotřeby. Vyúčtování spotřeby, tak budete dostávat ve stejném termínu jako u předchozího dodavatele.  
 
Když s Vámi uzavřu smlouvu, nebudu po dobu přeregistrace bez proudu?
O celý proces přeregistrace se postará naše společnost, která zajistí plynulou změnu dodavatele a navazující plynulé dodávky elektřiny.  
 
Jak se dozvím, kdy Vám mám začít platit zálohy?
Po dokončení procesu přeregistrace odběrného místa Vám zašleme uvítací dopis včetně potvrzeného data přeregistrace a nového plánu záloh.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte další dotazy?
Napište nám.
feelecoenergy@fosfa.cz

powered by FOSFA

Fosfa a.s., Feel ecoenergy, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná